Back

Componisten van Babel

 • Author(s):
  Joep Christenhusz
 • Published:
  juni 2016
 • Edition:
  paperback met flappen
 • Size:
  16,6 x 23,9 cm
 • Pages:
  140 pagina's
 • Illustration:
  ca. 50 zwart-wit afbeeldingen
 • Design:
  Josse Pyl, Werkplaats Typografie
 • Language:
  Dutch
 • ISBN:
  978-94-91444-27-2
 • NUR:
  660, 661, 663
Price:
€ 25,75

Onze huidige muziekcultuur is diverser dan ooit. Zij biedt de aanblik van een duizelingwekkend auditief panorama dat zich uitstrekt tot ver voorbij de individuele horizon. Stel: je zou dankzij de uitzoomfunctie van een Google Earth-achtige app dat onmetelijke klanklandschap in zijn geheel kunnen beluisteren – wat zou je horen? Dat moet een oorverdovende kakofonie zijn waarin alle denkbare muzikale talen, mengtalen, dialecten en subdialecten dwars door elkaar razen.
In Componisten van Babel. Veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen onderzoekt Joep Christenhusz hoe die Babylonische diversiteit doorwerkt in de manier waarop wij ons vandaag de dag tot muziek verhouden. Hoe wordt muziek gecomponeerd en beluisterd in een tijd waarin opera en symfonische muziek probleemloos hand in hand gaan met pop, rock, house en jazz? Hoe wordt zij ervaren in een wereld waarin traditionele muzikale vormen en stijlen een vitaal verbond aangaan met moderne technologie, nieuwe media en de multizintuiglijke mindset die eigen is aan de hedendaagse beeld- en eventcultuur?
Aan de hand van tien essays toont Christenhusz hoe de hybride 21e-eeuwse ervaringswijze een klinkend beslag krijgt in het werk van evenzoveel componerende generatiegenoten uit Nederland en Vlaanderen.

Michel van der Aa, Joachim Brackx, Wilbert Bulsink, Micha Hamel, Daan Janssens, Mayke Nas, Annelies Van Parys, Stefan Prins, Joey Roukens, Merlijn Twaalfhoven.