Terug

De vertoning - Uitverkocht

 • Auteur(s):
  Onno Zijlstra, Suzan ten Heuw
 • Verschenen:
  juli 2011
 • Formaat:
  paperback 17 x 24 cm
 • Omvang:
  245
 • Illustratie:
  ca. 150 fullcolour afbeeldingen
 • Ontwerp:
  Ines Cox, Werkplaats Typografie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten
 • Taal:
  Nederlands
 • ISBN:
  978-90-89890-83-2
 • In samenwerking met:
  Terra Lannoo
 • Redactie:
  Jan Brand, Minke Vos
Prijs:
€ 25,75

Dit kleurrijke en rijk geïllustreerde boek behandelt de samenhang tussen de hedendaagse samenleving, religie en het individu, en de rol die de (post)moderne kunst daarin speelt.
Ondanks de verdiensten van de verlichting en het postmodernisme lijkt het of het westerse individu zijn vrijheid als een last beschouwt en zijn eigen identiteit probeert te verloochenen door te vluchten in consumentisme, groepscultuur, fundamentalisme en virtuele werelden. Onno Zijlstra en Suzan ten Heuw analyseren wat er in de huidige westerse samenleving aan de hand is en proberen te achterhalen hoe het zover is gekomen. Individualisering van de religie speelt daarbij een belangrijke rol en vormt een voedingsbodem voor extremisme en allerlei vormen van spiritualiteit. De auteurs doen een beroep op het verbeeldingsvermogen van het individu. Ze benadrukken het belang van lezen en herlezen, en het stimuleren van creativiteit. Aan de beeldende kunst en de litera tuur kennen ze een belangrijke rol toe, omdat hierin religie tot uitdrukking kan komen en omdat zowel kunst als literatuur als medium van individualiteit kunnen dienen.